training missionaries for life!
commit to pray

“commit to pray, commit to pay“

de som er spesielt interessert, motivert, fokusert, not drafted, but volunteers

Du inviteres til å være blant dem som prioriterer dette arbeidet på en regelmessig basis.

– be jevnlig

– gi månedlig

– offer
Prioriterer, ok å gi så det merkes

 

Forutsigbarhet når det gjelder økonomien gir større frihet til å planlegge.