training missionaries for life!
Nyheter fra Honduras

Kjære venner av Matteson Misjonsskole!

 

Vi er glade for å kunne sende dere en hilsen fra Mattesons misjonpraksis i Honduras. Det er et privilegium å kunne arbeide her på VIDA Internacional. Elevene får en flott mulighet til å ta ansvar for ulike prosjekter og dermed til å utvikle karakter, evner og erfaring. Denne gangen lot det seg også gjøre at noen av oss i skoleledelsen kunne bli med en del av perioden.

 

De unge misjonærene underviser barn, driver byggearbeid, jordbruk, mediaarbeid, hjelper syke, organiserer helseprogram, hjelper til med administrasjon – og et høydepunkt blir en evangelisk kampanje på slutten av oppholdet.

 

Møtene skal holdes i kulturhuset i sentrum av landsbyen El Suyatal, som er VIDA Internacionals nærmeste misjonsfelt, og har omtrent 5000 innbyggere. Møtene kommer til å ta for seg emner innenfor den store striden mellom godt og ondt, det vakre med å velge et liv med Kristus, og nødvendigheten av å nettopp ta dette valget. Det blir også barneprogram og en konsert.

 

På landsbygda i Honduras, som er et tredje-verden-land er det knapphet på det meste, og derfor bestemte vi oss for å spørre dere der hjemme om dere kunne tenke dere å bidra.

 

Det blir utgifter med å leie møtesalen (10 kvelder), til annonsering, bøker til deltakerne (Veien til Kristus), drivstoff for å kunne frakte materiell og til å hente kontakter, samt mat til servering etter møtene. Alt dette kan vi dekke med et budsjett på omkring kr. 5600,-

 

Under bønn forbereder elevene samvittighetsfullt denne møteserien og vi tror at Gud vil velsigne innsatsen og bringe til veie det som trengs. Hvis Gud legger på ditt hjerte å støtte dette prosjektet økonomisk, eller å huske på det i bønn, er begge deler høyt verdsatt.

 

Del gjerne denne informasjonen med andre som deler din interesse for evangelisering.

Gaver kan settes inn på Granheimstiftelsens konto 1020.07.09654, øremerket “Honduras 2013”

 

Må Gud velsigne deg rikelig,

Linndis Rasmussen