training missionaries for life!
New Years Rally

The New Year´s Rally – brief history

Coming together around New Year, focusing on studying the Word of God was one of the building blocks in the development of Matteson Mission School. The New Year´s Rally in Sandnes, Norway in 1988 was the first of what was going to become an unbroken chain of annual New Year´s events. The rally normally took place every other year in Norway and in another Scandinavian country, and for many years more than 100 people joined for a week of studies, fellowship and testimonies. Many people have called this the highlight of the year and cannot think of any better way to celebrate New Year´s Eve. From 2009 to 2011 the rally was organized in cooperation with eYe in Denmark and in 2012 the New Year Event got a serious boost, as a result of the cooperation that made IMPACT Scandinavia possible.


Nyttårstreff – kort historikk

Samling rundt nyttår med fokus på studier i Guds ord var en av grunnsteinene i utviklingen av Matteson Misjonsskole. Nyttårstreffet i Sandnes i 1988 var det første av det som kom til å bli en ubrutt rekke av årlige nyttårarrangement. Treffene fant vanligvis sted annethvert år i Norge og i et av de andre skandinaviske landene og samlet i mange år over 100 personer til en uke med studier, fellesskap og vitnesbyrd. Mange har omtalt dette som årets høydepunkt og man kunne ikke tenke seg en bedre måte å feire nyttårsaften på. Fra 2009-2011 ble treffet avholdt i samarbeid med eYe i Danmark og i 2012 fikk nyttårsarrangementet et kraftig løft, som følge av samarbeidet som gjorde IMPACT Scandinavia mulig.