training missionaries for life!
mobile mission Oslo

mobile mission

Jan Haugg, en av de fire studentlederne ved Matteson Misjonsskole som drev med litteraturevangelisme i Oslo i desember og januar, fikk en uvanlig tanke en gang han ba der ved bokstanden på Youngstorget.

– Det var så inderlig kaldt og jeg så for meg englene med sine lette kapper som gikk rundt oss for å støtte arbeidet. Gud, holde dem også varme!

I to uker hadde de en salgsstand for Norsk Bokforlag og fikk snakket med mange hyggelige og interesserte mennesker. Da var det raskt glemt at de fleste faktisk gikk forbi, for travle eller uinteresserte.

De prøvde med dette kolportasje på en ny måte og delte ut langt over tusen tidligere utgaver av Sunnhetsbladet, traktater og NBI-brosjyrer. I desember holdt de på med forretningskolportasje i tillegg til den vanlige dør til dør-metoden. Sunnhetsbladet er et av hovedproduktene som de har fokusert på. De forteller at mange folk liker dette innholdsrike kvalitetsbladet, og at de kunne anbefale det med begeistring og riktig god samvittighet.

– Vi opplevde at det er utfordrende, men mulig å kolportere i Oslo, sier Jan, på vegne av mobilmisjonsteamet, som nå starter reisen mot Sørlandet, der de har nye oppgaver, fram til elevene ved Matteson Misjonsskole er tilbake fra sin misjonspraksis og vårsemesteret på skolen setter i gang.

– Vi har ingen grunn å gi opp, for Gud gir ikke oss opp! Takk til Ulsrud menighet som åpnet dørene slik at vi kunne bo i kirken denne tiden. Takk også til alle menighetsmedlemmer som besøkte og støttet oss på torget. Vi satte stor pris på deres hjelp og oppmuntrende ord!