training missionaries for life!
Formaalsparagraf

Hensikten med Matteson Misjonsskole er å lære opp og utruste mennesker
til å bli fulltids misjonærer. misjonsskole

Skolen går inn for at ungdom skal få en dyptgripende erfaring som vil gi dem nødvendig motivasjon, kunnskap, ferdigheter og praktisk erfaring til å la overgivelse til Gud og sjelevinnende arbeid bli deres varige, personlig valgte livsstil.

Det er vårt mål at elevene skal bli ressurser i arbeid til fordel for Syvende dags Adventistmenigheten og medvirkende til å starte nye prosjekter, og dermed forberede mennesker for Kristi snare komme.