training missionaries for life!
Matteson Mobilmisjon

Teamet har de siste 7 ukene besøkt menigheter og hjulpet til med ulike oppgaver der, og dessuten besøkt venner og støttespillere av Matteson Misjonsskole.
Vi begynte i området rundt Hokksund, Kongsberg og Notodden, fortsatte over til Haugesund og Karmøy og deretter Stavanger og Sandnes. Det siste området vi besøkte var Ålesund og Molde.
Menighetsarbeid som vi tok del i var gudstjenestetaler, musikk, barnesabbatsskole, 10 dager med bønn, utdeling av brevskoleinnbydelser. Vi besøkte menighetsmedlemmer sammen med en pastor, var med på bønnemøter, bibelstudier, ungdomslagsmøter og dør til dør-evangelisme med ungdommen. Vi hadde flere timer undervisning på en menighetsskole og jobbet på SFO. Et sted bodde vi hos pastorfamilien og det var en velsignelse å være sammen med dem og se alt abeidet de gjør.
Vi er veldig takknemlige for alle erfaringene vi har fått denne tiden. Når man møter og besøker så mange mennesker, er det massevis å lære.
Rebekka and Jessica, Team Matteson Mobilmisjon