training missionaries for life!
Pray together! Be sammen!
No time scheduled

You may call a local number
Type the Meeting ID: 945 5998 5600
Confirm twice with hash: # # 
Password: 7

Mandag kvelder 19:00-19:30

Du kan ringe 24 00 47 35
Tast inn møte-ID: 945 5998 5600
Bekreft to ganger med firkant: # #
Passord: 7

 

“Ask, and it will be given to you!” Matthew 7:7

 

“Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven.” Matthew 18:19

 

“Why should the sons and daughters of God be reluctant to pray, when prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven’s storehouse, where are treasured the boundless resources of Omnipotence?” SC 94.2

 

Prayer & Promise Cards

 

Prayer – Ellen G. White

 

Prayer Resources

 

“Be, så skal dere få!” Matteus 7,7

 

“Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen.” Matteus 18,19

 

“Hvorfor skulle Guds barn ha slik ulyst til å be, når bønnen er nøkkelen i troens hånd til å lukke opp himmelens forrådshus, der den Allmektiges ubegrensede skatter er oppbevart?” VTK 111.1